Werkwijze maatwerkadvies

De gegevens die opgenomen zijn voor het energiecertificaat, worden ook gebruikt voor het maatwerkadvies. Heeft het gebouw al eerder een energielabel gekregen, dan worden mede de gegevens gebruikt, die toen zijn opgenomen. Daarnaast worden voor het advies de volgende activiteiten uitgevoerd:

  • Tijdens een intakegesprek legt EPA-id uw beleidsuitgangspunten, motivatie en ambitie vast. Ook worden de randvoorwaarden beschouwd, zoals bijvoorbeeld geplande onderhoudsactiviteiten. In overleg wordt dan het plan van aanpak voor het maatwerkadvies opgesteld.
  • Bij de opname wordt nu ook het werkelijke gebouw- en gebruikersgedrag opgenomen. Voorafgaand aan de gebouwopname ontvangt u een formulier voor de bij u reeds bekende gegevens, zoals bijvoorbeeld bedrijfstijden en energiefacturen. Zo kan de opname efficiënt verlopen.
  • De informatie uit het intakegesprek en de gebouwopname worden ingebracht in het Vabi softwarepakket. Daarmee wordt de bestaande energetische situatie van het gebouw in kaart gebracht.
  • Deze energieberekening is vervolgens uitgangspunt voor de samenstelling van pakketten van besparingsmaatregelen. Daarbij wordt rekening gehouden met uw wensen en mogelijkheden. Ook de bijbehorende kosten worden berekend.
  • Uitkomst van de berekeningen, aangevuld met uw beleidsuitgangspunten en bijvoorbeeld ook arbo en imago, zijn basis voor het advies. Maar wat u wilt en wat u kunt zijn even zo belangrijk. Daarom wordt het juiste maatregelpakket in overleg met u bepaald en vervolgens definitief vastgelegd in het maatwerkadvies. Ook wordt melding gemaakt van fiscale voordelen en/of subsidiemogelijkheden. Het maatwerkadvies en de bijbehorende gegevens worden centraal opgeslagen bij het Duurzaam Energieloket.

Met plezier licht EPA-id het definitieve maatwerkrapport mondeling toe. Immers, het is belangrijk dat u het maatwerkadvies optimaal kunt gebruiken voor uw investeringsbeslissing.

EPA id EPA maatwerkadvies