Werkwijze opmaak energielabel

De werkzaamheden voor energielabel en maatwerkadvies komen voor een belangrijk deel overeen. Als u beide diensten wilt afnemen, is het efficiënt en kostenbesparend om het werk daarvoor gelijktijdig onder contract te brengen. De aanpak bij de benodigde en vereiste inventarisatie is zodanig, dat u zo min mogelijk overlast ervaart.

Voor het opmaken van het energiecertificaat is de optimale aanpak als volgt:

  • U geeft aan voor welk gebouw u een energielabel wilt laten opmaken. Voor de aanduiding is het adres meestal al voldoende. Ook geeft u globaal aan welke tekeningen beschikbaar zijn van het gebouw en van de bijbehorende technische installaties.
  • Op basis van openbare gegevens, zoals bij het Kadaster en van Google Earth, ontvangt u van EPA-id een vrijblijvende offerte. De kosten voor het werk zijn afhankelijk van de omvang en vorm van het gebouw en van de informatie die reeds beschikbaar is.
  • Het werk voor het energielabel begint met onderzoek van de openbare gegevens en van de informatie die u beschikbaar kan stellen. Dat zijn bijvoorbeeld bouwjaar, bestek- en installatietekeningen, details van bouwdelen, glas- en isolatiegegevens en informatie over cv, luchtbehandeling en verlichting. Verwerking van deze informatie in een checklist maakt duidelijk welke gegevens nog ontbreken en welke controles moeten worden uitgevoerd.
  • Vervolgens wordt in overleg met de beheerder of technische dienst een rondgang door het gebouw gemaakt. Bovengenoemde checklist dient daarbij als instrument. EPA-id verricht aanvullende en controlemetingen en neemt de gebouwinstallaties verder op. De beheerder geeft daarbij informatie over eventuele bijzonderheden.
  • Alle verkregen gegevens worden uitgewerkt in het definitieve opnameformulier en overgezet in de speciaal daarvoor ontworpen Vabi software. Daarna berekent dit programma het standaard energiegebruik van het gebouw. Ook wordt de energieklasse toegekend.
  • Op basis van deze uitkomsten maakt het Duurzaam Energieloket het energiecertificaat van het gebouw aan en meldt dat officieel af bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het Duurzaam Energieloket checkt ook de kwaliteit van de gebouwopname en uitwerking en zorgt voor de centrale opslag van het certificaat en de bijbehorende gegevens.
  • Tenslotte ontvangt u digitaal van EPA-id het energiecertificaat voorzien van certificaatnummer inclusief de achterliggende gegevens.

Er is niet altijd sprake van deze optimale situatie, bijvoorbeeld als er weinig informatie vooraf beschikbaar is. Dan is misschien een extra afspraak voor de opname van het gebouw en de installaties nodig. In ieder geval komen we in overleg tot een juiste en plezierige aanpak.

EPA id EPA instrumenten